گروه بازرگانی فتحی

مکاتبات با دبیرخانه گمرک

ویدیو آموزشی

برای ثبت نامه‌های گمرکی نیاز به مراجعه حضوری به گمرک نیست. واردکنندگان باید به صورت غیرحضوری به سامانه جامع امور گمرکی (EPL) مراجعه کنند و اظهار نامه‌های گمرکی را از طریق این سامانه ثبت و برای گمرک ارسال نمایند. این سامانه با هدف تبدیل فرآیندهای گمرکی به شیوه‌های جدید و الکترونیکی روی کار آمده است1. برای ورود به سامانه جامع امور گمرکی، ابتدا داوطلبان باید وارد سایت جامع امور گمرکی شده و با وارد کردن نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی، به این سامانه دسترسی پیدا کنند1. این سامانه شامل خدماتی نظیر استعلام پروانه گمرکی، عوارضی تلفن همراه و پرداخت عوارض گمرکی می‌شود

ویدیو های مرتبط