واردات

حتما تا به حال این دو کلمه را زیاد شنیده اید :

بازاریابی

1. بازاریابی

بازارسازی

2. بازارسازی

خب این چه ارتباطی با دنیای واردات دارد ؟

گاهی وقتها ما در یک محدوده کوچک ، نهایت کشور خودمان یک سری کالاها را داریم که برای کسب درآمد می توانیم از فروشنده ها و تولید کننده ها خریداری کنیم و اقدام به بازاریابی این کالاها کنیم و در نهایت درآمدی کسب کنیم.
اما اگر دید خود را وسیع تر کنیم و کشورهای دیگر را ببینیم ، انواعی از کالاها روزانه تولید می‌شود که یا کارها را برای ما آسان تر می کند و یا بهای تمام شده پایین تری نسبت به مشابه خود دارد و یا اصلاً در حد اندازه ابداع می تواند جلب توجه کنند و بازارها را در دست بگیرد.
اینجاست که ما با بازار سازی و واردات این کالا به کشور خودمان میتوانیم پیش قدم باشیم و درآمدهای فراتر از کالاهای مشابه داخلی داشته باشیم ، چرا که دسترسی به این کالاها برای همه مردم فراهم نیست.
خب حالا به زبان ساده ما کنار شما هستیم که از زمان تصمیم‌گیری و ایده پردازی در زمینه واردات ، به شما راه حل ارائه بدهیم و در نهایت با آشنایی به قوانین گمرکی ، بهای تمام شده شما را پایین‌تر بیاریم.

اگر کالایی را برای واردات شناسایی کردید ، همین الان دست به کار شوید و با ما تماس بگیرید.

بدون شک که اگر حرف ها و تجربیات ما را بشنوید ، تصمیم‌گیری برای شما راحت تر می شود.