فرم استعلام ترخیص

توجه : پر کردن تمام فیلد های زیر الزامی میباشد

  [ مشخصات فردی * ]  [ شرح کالا * ]

  [ بار گذاری اسناد * ]
  این استاد را بار گذاری کنید :
  1-فاکتور
  2- پکینگ
  3- عکس کالا