گروه بازرگانی فتحی

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ 

“(مؤمنین) کارشان با مشورت یکدیگر انجام می گیرد”

انواع مشاوره

مشاوره در خرید کالا

مشاوره در ترخیص کالا

مشاوره در انتخاب تعرفه

مشاوره در ارزش کالا

مشاوره در زمینه انواع مجوز های کالا

مشاوره در زمینه پرونده های بیشبود و نزول ارزش

مشاوره در ثبت سفارش کالا

چرا مشاوره ؟

موضوع مشاوره رو با یک مثال شروع می کنم : شما یک کتاب چند ده یا چند صد صفحه ای رو مطالعه می‌کنید. از این حجم از نوشته در نهایت یک چکیده  و یک جمع‌بندی از نویسنده کتاب در خاطر و ضمیر ناخودآگاه شما نقش می بندد.

 وقتی شما قصد داشته باشید که در مورد آن کتاب با کسی صحبت کنید ، در کمتر از ۱۰ دقیقه به بهترین روش ، خلاصه کتاب را به مخاطب انتقال می دهید. حال فکر کنید وقتی قرار است با یک فرد متخصص و دارای تجربه در مورد کار مشاوره بگیرید ، بدون اینکه نیاز باشد شما مدت زیادی را تحقیق و مطالعه کنید و همچنین هزینه کنید ، مشاور بهترین راه حل میباشد و مسیر را برای شما نشان می دهد.

 اکنون به خوبی متوجه اهمیت مشورت کردن شدید.

 ما در تیم خود با تکیه بر تجربیات و دانش گمرکی خود ، همیشه سعی داشته ایم بهترین مسیر ها را به صاحبین کالا نشان دهیم. چرا که اهمیت وجود و استمرار کاری صاحب کالا مستقیماً به رونق کسب و کار ما تاثیر دارد. یعنی هر چقدر تعداد تاجران بیشتر باشد ما هم شانس و شرایط همکاری بیشتری داریم. این راه و مسیر مشاوره همیشه به روی شما عزیزان باز است.