گروه بازرگانی فتحی

نرخ ارزهای اظهار گمرکی

ویدیو آموزشی

در اینجا منظور از سامانه نرخ ارز , سایت گمرک و در واقع سامانه ای است که اطلاعات و نرخ ارز مورد تایید گمرک را هر هفته به صورت آنلاین آپدیت و به روز رسانی می کند. برای اظهار کالا های وارداتی و صادراتی , قطعا ملاک عمل گمرک نرخ ارزی است که در این سامانه استفاده می شود و  همیشه ما باید برای محاسبات حقوق و عوارض گمرکی , از نرخ ارز مورد نظر در این سامانه استفاده کنیم .

 

ویدیو های مرتبط