گروه بازرگانی فتحی

پرداخت عوارض گمرکی که توسط سامانه epl و یا کارشناس ایجاد شده باشد

ویدیو آموزشی

سامانه پرداخت عوارض گمرکی یا به طور رسمی به نشانی payment.irica.ir فراهم آمده است. این سامانه توسط مدیریت متمرکز پرداخت های اینترنتی عوارض دولتی ایجاد شده است . این سامانه به شما امکان پرداخت آنلاین عوارض گمرکی , شناسه های ایجاد شده در زمان ترخیص کالا توسط کارشناس , پرداخت دیماند های مربوط به گمرک و هر شناسه ای که توسط کارشناس گمرک ایجاد شود را فراهم میکند. همچنین، شما می‌توانید پرداخت‌ها و تسهیم عوارض را نیز از طریق این سامانه پیگیری کنید. در ویدیو بالا نحوه ورود و استفاده از سامانه را کامل برای شما توضیح داده ایم.

ویدیو های مرتبط