گروه بازرگانی فتحی

استعلام پروانه های گمرکی پس از ترخیص

ویدیو آموزشی

پروانه گمرکی یک مجوز برای ترخیص کالا از انبارهای گمرک است1. این پروانه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و دارای دو بارکد است2. برای استعلام پروانه گمرکی الکترونیکی ، می‌توانید به سامانه تجارت فرامرزی مراجعه کنید. با وارد کردن شماره سریال پروانه (همراه با کد گمرک) و رمز دسترسی، می‌توانید آخرین وضعیت پروانه گمرکی خود را استعلام نمایید. این پروانه مجوز لازم برای ترخیص کالا از گمرک است و برای کالاهای صادراتی و وارداتی به صورت جداگانه صادر می‌شود

ویدیو های مرتبط